חשב והחלף בפרמייר פרו

יוני 2019 • 4 דקות

שיפור בפקודת Render & Replace בשמירת הגדרות אפקטים ושחזורן לאחר ביצוע חישוב.