תנאי שימוש בקורסים, מדריכים ופרויקטים
נא לקרוא הסכם זה בעיון לפני השימוש במוצר. בעת שימוש בתוכן המופיע באתר הנני מסכימ/ה לתנאים הבאים:
• לכל קורס 2 רישיונות שימוש בלבד על 2 מחשבים שונים.
• לא ניתן לשנות את התוכן ו/או לכלולו בפרויקטים במהלך עבודתך.
• אין אפשרות להשתמש בקובצי התרגול למטרה מסחרית.
• אינך רשאי/ת למכור, להלוות, לתת או להעביר חלק כלשהו של התוכן לידי צד שלישי.
• התוכן מוצע “כפי שהוא” ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת.
• אין להשתמש בתוכן למטרה פוגענית או בלתי חוקית.